đồng hồ thạch anh

 


 

Đồng hồ dựa trên tinh thể thạch anh áp điện. Mỗi tinh thể thạch anh có một tần số dao động riêng phụ thuộc vào kích thước và hình dạng của nó.

 

Nếu đưa một tinh thể như thế vào mạch điện tử dao động cộng hưởng ở một tần số rất gần với tàn số riêng của tinh thể thì toàn bộ mạch (kể cả tinh thể) sẽ dao động với tần số riêng của tinh thể và tần số sẽ giữ không đổi trong những khoảng thời gian dài (tinh thể tốt sẽ duy trì dao động trong một năm với sai số tích lũy dưới 0,1 giây).

 

Một số vệ tinh trong hệ GPS sử dụng đồng hồ thạch anh.