độ trễ truyền sóng trong khí quyển

 


 

Tốc độ truyền sóng điện từ biến động khi qua tầng điện ly và tầng đối lưu. Tầng điện ly cách mặt đất từ 50km trở lên. Khi qua tầng điện ly, tốc độ truyền sóng biến động theo độ dài bước sóng. Vì vậy, phải sử dụng hai sóng tải L1 và L2 có bước sóng khác nhau để truyền tín hiệu và dùng hiệu trị đo của hai sóng tải này để xử lí số liệu trong phép định vị GPS độ chính xác cao.

 

Tầng đối lưu cách mặt đất từ 20 km trở xuống. Khi qua tầng đối lưu tốc độ truyền sóng biến động phức tạp hơn tuỳ thuộc vào điều kiện áp suất, nhiệt độ, độ ẩm của mặt đất.

 

Trong thông báo định vị của tín hiệu vệ tinh có thông báo mô hình số cải chính ảnh hưởng của tầng điện li đến độ dài cạnh.

 

Trong máy thu GPS chính xác có cài phần mềm để tính số cải chính này. Ngoài ra có thể giảm ảnh hưởng của tầng đối lưu bằng cách đo vào ban đêm, khi đó hai lớp khí quyển này tương đối ổn định.