độ thu phóng

 


 

Số đo mức độ phóng to hay thu nhỏ hình ảnh của một hệ quang học.

 

Độ thu phóng tuyến tính là m là tỉ số độ cao ảnh trên độ cao vật. Nếu tỉ số này >1 là hệ phóng đại, nếu <1 là hệ thu nhỏ.