đồ thị phản xạ phổ

 


 

Hàm số của giá trị phản xạ phổ và bước sóng, được gọi là đường cong phản xạ phổ.

 

Hình dáng của đường cong phản xạ phổ cho biết một cách tương đối rõ ràng tính chất phổ của một đối tượng; hình dạng đường cong phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn các dải sóng mà ở đó thiết bị viễn thám có thể ghi nhận được các tín hiệu phổ và tính chất của các đối tượng.