độ tinh khiết của màu sắc

 


 

X. độ bão hòa màu.