độ suy giảm chính xác

 


 

Một loại số đo hình học vệ tinh GPS (được viết tắt theo tiếng Anh là DOP). 

 

Độ suy giảm chính xác DOP thấp có nghĩa là các vệ tinh có quan hệ hình học tốt và sẽ cho độ chính xác định vị cao tương ứng.

 

Các chỉ số độ suy giảm chính xác thường gặp là: GDOP (độ suy giảm chính xác hình học), PDOP (độ suy giảm chính xác vị trí), HDOP (độ suy giảm chính xác mặt phẳng), VDOP (độ suy giảm chính xác độ cao) và TDOP (độ suy giảm chính xác thời gian).