độ sáng

 


 

Lượng ánh sáng tác động vào mắt người. Đó là sự nhạy cảm ánh sáng của chủ thể có thể xác định được một cách tương đối.

 

Để đo cường độ của độ sáng thường dùng quang kế (photometr). Khi phân tích ảnh để phân biệt độ sáng của ảnh có thể hiệu chỉnh bởi thang cấp độ xám.

 

Ảnh được phân ra các vùng có tông sáng, trung bình hay tối dựa vào thang độ xám (theo FLOYD, SABIN JR, 1986).

 

Độ sáng được tính bằng tỉ lệ % theo nguyên tắc: từ 0% (màu đen) đến 100% (màu trắng).