độ phân giải không gian

 


 

Khả năng phân biệt được các đối tượng nhỏ nhất trên ảnh. Vd. ảnh có độ phân giải không gian là 30 x 30 m sẽ cho phép phân biệt được các đối tượng có kích thước lớn hơn 30 x 30 m.

 

Độ phân giải không gian của một ảnh vệ tinh phụ thuộc vào hai thông số FOV (Field of view-trường/góc nhìn) và IFOV (instantaneous field of view -  trường/góc nhìn tức thì) được thiết kế sẵn trong bộ cảm.