độ phân giải

 


 

(cg. Độ phân giải dpi), khả năng để phân biệt hai đối tượng ở liền nhau trong một bức ảnh, nói chính xác hơn là một khoảng cách tối thiểu giữa các đối tượng mà có thể nhận biết và phân biệt được trên ảnh.

 

Độ phân giải được đánh giá bằng khoảng cách (hay góc) nhỏ nhất giữa 2 điểm sáng để có thể tách biệt được ảnh của chúng (đôi khi được đánh giá bằng nghịch đảo của đại lượng này), vd. độ phân giải của kính hiển vi quang học là 0,4 μm nghĩa là có thể phân biệt rõ ảnh của 2 điểm của vật quan sát cách nhau không dưới 0,4 μm; hoặc bằng số đường kẻ (có độ nét bằng nhau) lớn nhất có thể phân biệt và tái lập trên 1 mm.

 

Độ phân giải xác định mức độ chi tiết của ảnh, khả năng luận giải và mức độ đầy đủ về mặt định lượng (đo đếm được) của nó, để có thể xác định khả năng phóng ảnh tối đa mà vẫn đảm bảo chất lượng. Độ phân giải của màng cảm quang phụ thuộc vào độ tinh hạt của màng, độ dày màng và độ rọi của ánh sáng chiếu vào màng.