độ nhạy sáng

 


 

Trị số chỉ khả năng bắt sáng của lớp nhũ tương phim ảnh theo tiêu chuẩn đo lường ASA của Mĩ (American Standards Association), DIN của Đức (Deutsche Industrie Norm), GOST của Nga (Gosudarstvennyj Standart)...

 

Hệ ASA được thiết lập theo một dãy số chỉ độ nhạy phim tăng gấp đôi khi trị số tăng gấp đôi hay ngược lại. Vd. phim 200 ASA bắt sáng nhanh gấp hai lần phim 100 ASA và chậm bằng nửa phim 400 ASA.

 

Với hệ DIN, cứ tăng 3 độ DIN thì độ nhạy phim tăng gấp đôi. Vd. phim 21 DIN bắt nhanh gấp hai lần phim 18 DIN và chậm bằng nửa phim 24 DIN.

 

Mối tương quan giữa các đơn vị đo độ nhạy phim thông thường là 80 ASA = 20 DIN = 90 GOST.