độ nhạy màu

 


 

Độ bắt màu của phim, giấy ảnh đen trắng. Do lớp nhũ tương trên giấy thường chỉ bắt được những bức xạ tím - lam hay ánh sáng trắng (ánh sáng trắng là sự hoà trộn giữa các bức xạ có tất cả các màu sắc của quang phổ), khi chế tạo nhũ tương bắt sáng, thường cho thêm vào lớp nhũ những hợp chất thuộc loại xianin, có tác dụng bắt các tia sáng màu; nhờ vậy mà mở rộng được độ nhạy của lớp nhũ tương đó đối với toàn bộ các màu trong quang phổ.

 

Phim đen trắng có khả năng bắt được tất cả các màu được gọi là phim toàn sắc.