độ nét của ảnh

 


 

Khả năng hiện rõ từng chi tiết nhỏ của đối tượng trên phim hoặc giấy ảnh.

 

Trong nhiếp ảnh, độ nét của ảnh được coi là chuẩn khi một điểm của đối tượng (theo lí thuyết, một điểm không có kích thước) thu được trên phim chụp không lớn hơn vòng tròn có đường kính bằng 1/30 mm. Độ nét của ảnh còn phụ thuộc vào độ mịn của các hạt bạc trong lớp nhũ tương bắt sáng. Hạt bạc càng mịn, độ nét của ảnh càng lớn và ngược lại.

 

Độ nét của ảnh còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác như chất lượng ống kính, kĩ năng nghề nghiệp của người chụp ảnh.