độ mịn phim

 


 

Độ to nhỏ của các tinh thể muối bạc trong lớp nhũ tương bắt sáng. Các tinh thể muối bạc sau khi bị ánh sáng tác dụng, đem tráng cho một hình ảnh hợp thành bởi những hạt bạc kim loại. Kích thước các hạt bạc tỉ lệ với kích thước của các tinh thể muối bạc đã tạo nên nó.

 

Loại phim mà lớp nhũ tương có các hạt muối bạc "to" chiếm tỉ lệ cao là loại phim bắt nhanh. Loại phim này cho những hình ảnh khi phóng to sẽ thấy rõ cấu trúc không liên tục, có độ mịn phim kém.

 

Loại phim mà lớp nhũ tương có các hạt tinh thể muối bạc nhỏ hơn là loại phim bắt chậm, độ mịn cao.

 

Độ mịn phim không phụ thuộc vào cỡ phim mà vào độ nhạy của phim. Phim cực nhạy cho hình ảnh có độ mịn càng kém.