độ lệch t

 


 

(cg. độ lệch kim nam châm), tại một điểm cho trước, kinh tuyến từ thường không trùng với hướng của kinh tuyến thực, mà tạo thành góc, góc này gọi là độ lệch từ. Độ lệch từ của kim nam châm thay đổi theo không gian và thời gian, tại các vị trí khác nhau, độ lệch từ cũng khác nhau.

 

Ở những vùng dị thường, độ lệch từ có thể lên tới 180o.

 

Xt. độ từ thiên.