độ lệch hướng bay

 


 

Góc kẹp giữa đường nối hai điểm chính ảnh đầu và cuối dải bay của một tuyến bay chụp ảnh hàng không so với hướng bay thiết kế.