độ hội tụ kinh tuyến

 

 


 

(cg. độ gần kinh tuyến), góc hợp bởi hình chiếu trên mặt phẳng của hai kinh tuyến thực đi qua hai điểm.