đồ hoạ máy tính

 


 

Kĩ nghệ xử lí thông tin hình ảnh trong máy tính và thể hiện chúng trên màn hình hoặc các thiết bị đầu ra.

 

Thông tin được xử lí bằng đồ hoạ máy tính rất đa dạng, từ các biểu đồ đến các bản đồ phức tạp và cả các tranh ảnh mĩ thuật với các hoạ tiết tinh vi.

 

Đồ hoạ máy tính đang là một hướng phát triển quan trọng của tin học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc liên lạc giữa con người và máy tính.

 

Xt. đồ hoạ vi tính.