đồ hoạ ấn loát

 


 

Một bộ môn của đồ hoạ ứng dụng, chuyên sâu vào hình thức của ấn phẩm: sách báo, áp phích, nhãn hàng, bao bì, tài liệu quảng cáo, tem bưu chính, tiền giấy, bằng khen, bản đồ...

 

Ngoài trình độ chuyên môn, kiến thức và óc thẩm mĩ cao, nhà đồ hoạ ấn loát phải hiểu biết tường tận về các chủng loại chữ, giấy, mực, các kĩ thuật chế bản và in ấn hiện đại, thành thạo trong nghệ thuật sử dụng ảnh chụp dưới nhiều dạng khác nhau.