độ dốc

 


 

Giá trị thể hiện mức độ nghiêng của mặt dốc so với mặt phẳng ngang.

 

Thường biểu thị bằng số đo góc, hoặc dùng tỉ lệ phần trăm giữa độ chênh cao cự li phẳng và giữa 2 điểm.

 

Vd: cứ 100 mét khoảng cách trên bề mặt độ cao tăng 2 mét, độ dốc là 2% và số đo góc là 1,15.

 

Trong toán học, độ dốc được biểu diễn như­ đạo hàm bậc một của bề mặt.