độ chính xác đơn

 

A: single precision

 


 

Biểu diễn một cấp chính xác về toạ độ được giới hạn với 7 chữ số có nghĩa cho mỗi toạ độ.

 

Độ chính xác kép được giới hạn với 14 chữ số có nghĩa.