độ chính xác cận kề

 


 

Giá trị khoảng cách tối thiểu phân cách vị trí các điểm trên mặt phẳng.

 

Nếu hai hay nhiều điểm được xác định trong khoảng cách của "độ chính xác cận kề" đối với một điểm nào đó thì chỉ có điểm đầu tiên mới được đọc trong việc xử lí tiếp theo.