độ chênh cao

 


 

Độ chênh khoảng cách theo phương dây dọi giữa hai điểm cần xác định đến mặt quy chiếu.

 

Độ chênh cao có thể đo trực tiếp bằng các máy thuỷ chuẩn hoặc tính ra từ chiều dài và góc đứng.