độ cao thuỷ triều

 


 

Vị trí mực nước triều so với mực số không độ sâu (số “0” hải đồ).