độ cao tuyệt đối

 


 

Khoảng cách từ một điểm trên mặt đất dọc theo đường dây dọi đến mực nước chuẩn "0". Mặt nước mực chuẩn "0" được quy định trong xây dựng mạng lưới trắc địa của từng quốc gia.

 

Ở Việt Nam, mặt mực nước chuẩn "0" là mặt nước biển trung bình nhiều năm của Biển Đông, xác định tại Trạm nghiệm triều Hòn Dấu (Hải Phòng).

 

Bằng phương pháp đo cao hình học, có thể biết độ chênh cao giữa các điểm trên mặt đất. Nếu biết độ cao tuyệt đối của một điểm, có thể biết độ cao của các điểm còn lại. Do các mặt mực nước tại các điểm khác nhau trên mặt đất không song song với nhau (ảnh hưởng của lực li tâm và của sự phân bố vật chất không đều trong vỏ Trái Đất), nên kết quả đo cao hình học phụ thuộc vào tuyến đo.

 

Tuỳ theo cách tính ảnh hưởng của sự không song song đó, có độ cao tuyệt đối khác nhau, cụ thể là: độ cao chuẩn, độ cao động học, độ cao trực chuẩn.

 

Trên bản đồ địa hình, tất cả các giá trị độ cao của các điểm độ cao đều là độ cao tuyệt đối.