độ cao địa hình

 


 

Khoảng cách thẳng đứng từ mặt phẳng ngang chuẩn đến điểm địa hình. Độ cao địa hình được phân ra: độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối.

 

Xt. độ cao tuyệt đối; độ cao tương đối.