độ cao công trình

 


 

1. Độ cao từ mặt nền tầng trệt công trình đến mức cao nhất của mái hay tường bao của phần mái có tỉ lệ lớn trong số kết cấu mái, không chọn chiều cao của phần tum hay những phần chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng diện tích mái.

 

2. Độ cao của mặt nền tầng trệt công trình và độ cao san nền khu đất bao quanh công trình do cơ quan quản lí xây dựng quy định để đảm bảo mĩ quan chung cũng như độ thoát nước của khu vực.