độ bão hòa màu

 


 

(cg. độ tinh khiết của màu sắc), độ bão hoà được đặc trưng bởi số lượng màu xám tro so với lượng sắc màu và được tính bằng tỉ lệ % theo nguyên tắc: từ 0% (màu tro) đến 100% (màu bão hoà).