độ

 


 

Đơn vị đo góc (kí hiệu là “o”) có giá trị bằng một góc ở tâm đường tròn chắn một cung tròn có độ dài bằng 1/360 chu vi đường tròn.