đọc ảnh

 


 

Việc nhận dạng các đối tượng địa lí trên ảnh.

 

Vd: nhận biết các vùng núi, rừng, sông, hồ, nhà máy...