đoạn sử dụng

 


 

Một bộ phận của hệ thống định vị GPS, bao gồm các máy thu GPS, máy hoạt động để thu tín hiệu vệ tinh GPS phục vụ cho các mục đích khác nhau như: dẫn đường trên biển, trên không, trên đất liền, phục vụ công tác đo đạc.

 

Có thể kết nối các thiết bị thu tín hiệu GPS với một số thiết bị thu phát khác để thực hiện các kĩ thuật đo động thời gian thực RTK (Real Time Kinematic), đo vi phân DGPS (Differential-GPS), đo vi phân diện rộng WADGPS (Wide-Area-Differential-GPS).

 

Trong kĩ thuật WADGPS còn sử dụng vệ tinh viễn thông thương mại (Commercial Communication Satellite) như là phương tiện trung chuyển để truyền tải ssố cải chính vi phân cho các trạm đo.

 

Dạng máy thu phổ biến hiện nay là máy thu đa kênh (Multichannel), mỗi kênh sẽ theo dõi và thu tín hiệu của một vệ tinh. Hiện nay, đã có một số máy thu có thể đồng thời thu tín hiệu từ các vệ tinh GPS và các vệ tinh GLONASS, hoặc có khả năng đo thời gian thực.