đo xa quang học

 


 

(cg. đo xa thị cự), một phương pháp đo xa trong ngành đo đạc.

 

Nguyên lí chung là đo chiều cao của một tam giác cân theo công thức: ,

 

trong đó, S là chiều dài cần đo và chính là chiều cao của tam giác cân; l là đáy và φ'' là góc đỉnh tam giác cân; ρ'' = 206245''; φ'' và l là hai đại lượng, một là hằng số và một thay đổi.

 

Những máy kinh vĩ, bàn đạc, thuỷ chuẩn có khắc lưới chỉ đo xa là loại máy đo xa quang học với φ cố định, còn l thay đổi; l là số khoảng chia trên mia nằm trong hai chỉ song song đọc được qua ống kính.

 

Cũng có thể dùng mia có khoảng cách giữa hai tiêu đo cố định (l = const) và đo góc tại điểm đặt máy kinh vĩ.