đo xa bằng thước

 


 

Một phương pháp đo xa trong ngành đo đạc. Dụng cụ thường được sử dụng là thước cuộn kim loại.

 

Do nhiều nguyên nhân như độ căng của thước, sự thay đổi chiều dài của thước do nhiệt độ... mặc dù đã có nhiều biện pháp để khắc phục, đo xa bằng thước cuộn, thông thường đạt độ chính xác không cao.

 

Để đạt được độ chính xác cao, thường dùng thước dây bằng hợp kim inva, có độ dãn nở do nhiệt độ rất thấp, đồng thời có những dụng cụ đặc biệt để đảm bảo độ căng của thước dây, đọc số trên thước dây và đo theo một quy trình kĩ thuật rất chặt chẽ. Nhờ đó, độ chính xác nhỏ hơn 1:1 000 000.

 

Hiện nay, dụng cụ và phương pháp này được dùng chủ yếu trong việc xác định chiều dài tiêu chuẩn để kiểm định các máy và phương pháp đo xa khác.