đo xa bằng máy rađiô

 


 

Một phương pháp đo xa dùng sóng rađiô.

 

Máy đo xa rađiô gồm một trạm điều khiển và một trạm thu. Hai máy được đặt trên hai đầu của khoảng cách cần đo. Sự truyền sóng rađiô cho phép đo xa hơn và đo được trong mọi điều kiện thời tiết.

 

Đo xa bằng máy rađiô không đạt độ chính xác cao bằng máy đo xa quang điện.