đo xa

 


 

(cg. đo chiều dài), phương pháp đo nhằm cung cấp một trong những số đo quan trọng trong ngành đo đạc để xác định khoảng cách giữa hai điểm trên thực địa.

 

Có nhiều phương pháp đo xa, với mỗi phương pháp có dụng cụ và máy đo xa tương ứng: đo xa bằng thước, đo xa quang học, đo xa bằng máy quang điện, đo xa bằng máy rađiô.

 

Ngoài ra, trong quân sự, nhiều khi phải đo khoảng cách đến những điểm không đến được, thường có các phương pháp hình học (đo tam giác, giao hội), phương pháp vật lí (âm thanh, điện từ, ánh sáng)...