đo vẽ toàn đạc

 


 

Thuật ngữ có gốc từ tiếng từ Hy Lạp có nghĩa là đo nhanh.

 

Trong phương pháp này, công tác ngoại nghiệp được thực hiện nhanh chóng do sử dụng phép đo khoảng cách bằng máy đo xa và phép đo cao lượng giác để xác định vị trí các điểm đặc trưng của khu vực cũng như kết hợp việc thành lập điểm khống chế đo vẽ với việc đo vẽ chi tiết và địa hình.