đo vẽ địa vật lí

 


 

Quá trình đo vẽ trường vật lí (điện, từ, xạ, trọng lực, địa chấn, nhiệt) nhằm phục vụ vẽ bản đồ địa chấn, tìm kiếm khoáng sản theo một mạng lưới và với một độ chính xác thích hợp.

 

Đo vẽ địa vật lí thường được tiến hành trước khi đo vẽ địa chất.