đo vẽ địa lí

 


 

Phương pháp nghiên cứu địa lí trực tiếp trên thực địa, có thể tiến hành theo tuyến khảo sát, theo điểm chìa khoá hay theo trạm định vị.

 

Sử dụng máy móc, dụng cụ để đo đạc và thể hiện thành bản đồ các đặc tính của từng thành phần tự nhiên hoặc của các tổng thể tự nhiên sơ đẳng như các dạng, các diện địa lí.