đo vẽ địa hình bằng ảnh hàng không

 


 

Quá trình sử dụng ảnh hàng không kết hợp với các máy trắc địa và máy đo ảnh để thành lập bản đồ địa hình.

 

Có các phương pháp sau:

 

1) Phương pháp tổng hợp: sử dụng ảnh đơn hoặc bình đồ ảnh cùng với máy bàn đạc hay toàn đạc để đo vẽ địa hình và đo vẽ ngoài trời. Phương pháp này thường được dùng ở vùng đồng bằng.

 

2) Phương pháp đo vẽ lập thể: trên cơ sở khôi phục mô hình lập thể tương ứng với thực địa, bằng máy đo ảnh lập thể và hệ thống điểm định hướng có toạ độ và độ cao trắc địa.