đo vẽ địa hình

 


 

Một trong các khoa học về Trái Đất, chuyên nghiên cứu bề mặt Trái Đất trong mối tương quan hình học. Đối tượng của đo vẽ địa hình bao gồm: các yếu tố tự nhiên (sông, suối, đồi núi...), mạng lưới thuỷ văn, đất đai, lớp phủ thực vật...; các yếu tố nhân tạo như các công trình xây dựng (nhà ở, nhà máy, đê, đập...), mạng lưới giao thông, thông tin (đường ôtô, đường sắt, đường dây điện...).

 

Nhiệm vụ của đo vẽ địa hình bao gồm đo và thể hiện chính xác những giá trị toạ độ, độ cao, góc, khoảng cách, diện tích các đối tượng trên bề mặt Trái Đất để vẽ các bản đồ, bình đồ địa hình.

 

Đo vẽ địa hình rất cần thiết để phục vụ xây dựng, quy hoạch, quản lí đất đai và nhiều phục vụ nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.

 

Có nhiều phương pháp đo vẽ địa hình: đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa, đo vẽ bằng ảnh hàng không...