đo trực tiếp

 


 

Việc so sánh trực tiếp đại lượng cần đo với đơn vị đo tương ứng.

 

Vd: đo độ dài của cạnh bằng thước thép.