đo lường ứng dụng

 


 

Việc Nghiên cứu các phép đo thực hiện trong lĩnh vực cụ thể, như: đo lường công nghệ, thiên văn, y học... Cũng có thể phân loại đo loại đo lường ứng dụng theo đại lượng đo như đo độ dài, khối lượng, áp suất...