đo không cùng độ chính xác

 


 

Các phép đo trong các điều kiện khác nhau về người đo, máy móc, dụng cụ đo, môi trường đo, phương pháp đo, số lần đo...