đo gián tiếp

 


 

Giá trị của đại lượng cần đo được tính toán thông quan các giá trị của đại lượng đo trực tiếp.

 

Vd : diện tích hình chữ nhật được xác định trên cơ sở tính toán từ giá trị đo trực tiếp của các cạnh.