đo đạc trên bản đồ

 


 

Các thao tác về đo đạc và tính toán toạ độ, phương vị, khoảng cách chiều dài, độ cao, diện tích... trên bản đồ.