đo đạc thuỷ văn

 


 

Bộ môn cơ bản của thuỷ văn học chuyên về đo đạc và phân tích nước bao gồm các phương pháp, kĩ thuật và thiết bị dùng trong thuỷ văn.

 

Các yếu tố đo đạc gồm: mực nước, lưu lượng nước, lưu lượng cát bùn, lưu lượng các chất hoà tan, nhiệt độ nước, lượng nước mưa.