đo đạc liên hệ

 


 

Một hạng mục quan trong trong công tác trắc địa mỏ về đo nối giữa mạng lưới trắc địa trên mặt đất và mạng lưới trắc địa dưới hầm lò.

 

Sự thống nhất về hệ toạ độ mặt đất và hầm lò là yêu cầu hàng đầu để có được độ chính xác và độ tin cậy trong việc đo vẽ thành lập bản đồ đường lò, bản đồ khai thác đảm bảo thực hiện các công việc về kĩ thuật như đào lò đối hướng (hai gương lò đào từ hai hướng gặp nhau), xác định các trụ than bảo vệ các công trình trên mặt đất...