đo đạc

 


 

Lĩnh vực hoạt động khoa học kĩ thuật sử dụng các thiết bị thu nhận thông tin và xử lí thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và các thông tin có liên quan của các đối tượng ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng tĩnh hoặc biến động theo thời gian.

 

Các thể loại đo đạc bao gồm: đo đạc mặt đất, đo đạc đáy nước, đo đạc trọng lực, đo đạc ảnh, đo đạc hàng không, đo đạc vệ tinh, đo đạc hàng hải, đo đạc thiên văn, đo đạc vũ trụ.

 

Trong một số trường hợp, thuật ngữ đo đạc còn được gọi là trắc địa.