đo cùng độ chính xác

 


 

Các phép đo trong cùng điều kiện về người đo, máy móc, dụng cụ đo, môi trường đo, phương pháp đo, số lần đo...