đo cần thiết

 


 

Các đại lượng đo bắt buộc phải thực hiện để giải một bài toán trắc địa.