đo cao từ giữa

 


 

(cg. đo thủy chuẩn từ giữa), phương pháp xác định độ chênh cao giữa hai điểm bằng cách đặt máy đo giữa hai điểm cần đo.

 

Giả sử ta có 2 điểm A, B trên thực địa. Đặt mia trên các điểm A, B; tại A, đặt máy thuỷ chuẩn. Hiệu độ cao h = HA – HB là chênh cao của điểm B so với điểm A, là hiệu các số đọc trên mia đặt tại A và tại B trên máy thuỷ chuẩn. Nếu đo từ A đến, gọi mia đặt tại A là mia sau, số đọc trên mia này kí hiệu là S; mia đặt tại B là mia trước, số đọc tương ứng kí hiệu là Tr, thì h = HA – HB = S – Tr.

 

Nếu 2 điểm A, B ở cách xa nhau, tại một trạm máy không thể ngắm tới cả 2 điểm A, B, vẫn có thể đo được chênh cao giữa hai điểm này bằng cách đo chênh cao liên tiếp từng cặp điểm gần nhau. Điểm trước của cặp điểm này là điểm sau của cặp điểm nối tiếp tạo thành một tuyến đo liên tiếp. Khi đó h = HA – HB = ΣS – ΣTr; ΣS là tổng các số đọc mia sau, ΣTr là tổng các số đọc mia trước.